تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

نمیدانم از فراق تو بنالم یا از غریبی خودم؟

 

نمیدانم تو را بخوانم که برگردی یا خودم را دعا کنم که بیایم؟

 

از این بسوزم که نیستی یا از آن بنالم که چرا هستم؟

 

                        دلم تنگ است،نمی دانم ز تنهایی پناه آورم کدامین سوی 

 

پریشان حالم و بی تاب میگریم و قلبم بی امان محتاج مهر توست.

 

نمیدانی چه غمگین رهسپار لحظه های بی قرارم......

 
ششم مرداد 89 | نظرات ()