تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

در کنج تنهایی هایم،حضور تو را حس می کنم

 

بیشتر از همیشه......

 

تو تنها کسی هستی که به من آرامش بی انتها می دهی

 

خدایا شکرت........

 

 

حضور نورانی ات را در شبهای تیره و تار تنهایی خود با تمام وجود حس می کنم

 

 

وقتی به آسمان شب می نگرم تو را می بینم

که با نگاهی مهربان و آکنده از محبت

در سکوت شب

به من می گویی در کنارت هستم

تو فقط به من توکل کن

مرا صدا کن

آرامش می یابی

 
پنجم شهریور 89 | نظرات ()