تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

خدایا در این شبهای عزیز دستان خالی و کوچک مرا بگیر

 

 

خودت گفتی بخوان می خوانمت،

 

اینک مرا دریاب

 

به چشمانی که می جوید تو را، نوری عنایت کن

 

و خالی دو دست کوچکم را

 

هدیه ای اینک عطا فرما

 
هشتم شهریور 89 | نظرات ()