تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر

 

 ولی دردناک تر از همه این است که ندانی

 

 باید صبر کنی یا فراموش
چهاردهم شهریور 89 | نظرات ()