تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

امروز واژه هایم نیز دلتنگ و بی حوصله اند

کاغذ هم انگار به کلمات دل نمی سپارد

چشمهایم خواب را پس میزنند

همه چیز دست به دست هم داده اند تا جز دلتنگی برای من چیزی نماند

 جز دلتنگی و اندکی خاطره ،

خاطره هایی که حالا سطر به سطرش را با دانه های اشک میشویم

تا غبار از رویش بروبم

امروز چه دلتنگم

 
شانزدهم شهریور 89 | نظرات ()