تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

برای تو می نویسم

به یاد تو می نویسم

شاید که خبردار شوی از عشق پاکم و دلتنگیم

شاید که خبردارت کنند ....

اگر ثانیه ای هم به عمرم باشد و بفهمی

همین بس است
هجدهم شهریور 89 | نظرات ()