تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

انتظار زیباست اگر قرار باشد دوباره تو را ببینم

زندگی شیرین است اگر قرار باشد دستان تو را بگیرم

مشکلات حل می شود اگر قرار باشد روزی به پای تو بمیرم

اشک ها همه به لبخند تبدیل می شود اگر قرار باشد تو را یکبار ببوسم

و لبخندها دوباره به اشک فقط اگر ببینم خیال رفتن داری

اما بدان دوستت دارم از پشت این همه فاصله ها..............

من اینجا ایستاده ام و هنوز قلبم می گرید بر اندوه جدایی          

                       
بیست و ششم شهریور 89 | نظرات ()