تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

رسم زندگی این است

یک روز کسی را دوست می داری

و روز بعد تنهایی

به همین سادگی...
سی و یکم شهریور 89 | نظرات ()