تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

« چه کسی می داند ؟ » 

گاه گاهیست در این تنهایی

قفس مرغ دلم میشکند

دل رنجیده و آزرده من از غم جور زمین پر درد است 

با نوایی آرام از خودش می پرسد :

« که چرا ، سهم من از این همه دنیا این است.....! ؟ »

 
نهم مهر 89 | نظرات ()