تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

­­­كنار پنجره امشب نشسته ام بی تو

­ وبغض سربه جنون راشكسته ام بی تو

­قسم به نازنگاهت خداگواه من است

­­كه دل به نازنگاهی نبسته ام بی تو

­­به یاد من گذری كن زكوچه دل من

­­ببینمت و ببینی كه خسته ام بی تو

­بیا تمام وجودم،تمام هستی من

­كنارپنجره امشب نشسته ام بی تو

 

          
دوازدهم مهر 89 | نظرات ()