تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

دستانم گرمی دستانت را میخواهد پس دستانم را به تو می دهم

قلبم تپش قلبت را می خواهد پس قلبم را به تو می دهم

چشمانم نگاه زیبایت را می خواهد....

عشق من...تمامی لحظات تو را می خواهم و برای با تو بودن دلتنگم

دل من از دوری تو همانند آسمان ابری است

 

با همین دست به دستان تو عادت کردم

این گناه است....

ولی جان تو عادت کردم....

 
بیست و دوم مهر 89 | نظرات ()