تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

باز هم تنهایی........

     باز هم دلتنگی.......

      ای خدا ،

      تا به کی باید رنج این تنهایی و دلتنگی را به دوش بکشم

      بازوانم از این همه سنگینی خسته است

      قلبم شکسته است،پرهایم بسته است

      مهربانم،به دیدار این دلخسته ات بیا،

      دیگر تاب دوریت درمن نیست .....   

      نازنینم....مرا به کدامین گناه مجازات میکنی؟

      گناه مهربانیهایم به تو و یا گناه دلتنگیهایم ......

      چه خطایی از من دیدی که اینچنین از من دل بریدی؟

      شاید زود دیر شود...

      پس بیا تا قبل رفتن بار دیگر مرا در آغوش پرمهرت بگیر

      بیشتر از آنچه که تصور می کنی دوستت دارم

      هرجای دنیا که هستی بدان که به انتظار تو می مانم

      تا تو را ببینم و در آغوش خود بفشارم.

      عزیزم بدون تو،جایی در این دنیای بزرگ ندارم،

      و تنهاتر از من دیگر تنهایی نیست!

      تو همان دنیای منی عزیزم،

      به زیبایی های این دنیا که مینگرم تو را میبینم

      این بار با فریاد و با چشمانی اشک بار و دلی شکسته

      به تو می گویم:

 

               دوستت دارم عزیزم خیلی دوستت دارم تا بی نهایت   

                          
هشتم مرداد 89 | نظرات ()