تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

شازده کوچولو گفت: بیا با من بازی کن،نمی دانی چقدر دلم گرفته

روباه گفت: نمی‌توانم با تو بازی کنم. هنوز اهلیم نکرده‌اند آخر.

تو اگر دوست میخواهی مرا اهلی کن

شازده کوچولو :پرسید: اهلی یعنی چه؟

روباه گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن!

شازده کوچولوپرسید: چطوری؟

روباه گفت: با صبوری کردن ...

روباه گفت:ارزش گل تو به قدرِ عمری است

که به پاش صرف کرده‌ای.

شازده کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد:

 -به قدر عمری است که به پاش صرف کرده‌ام.

روباه گفت: انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند

 اما تو نباید فراموشش کنی

 تو تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی.

 تو مسئول گُلِتی...

شازده کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد: 

 من مسئول گُلمَم

 
دوم آذر 89 | نظرات ()