تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

چقدر حقیرند مردمانی که نه جرات دوست داشتن دارند
نه اراده ی دوست نداشتن
نه لیاقت دوست داشته شدن,
و نه متانت دوست داشته نشدن
با این حال مدام شعر عاشقانه میخوانند....!!! ؟
بیست و نهم آذر 89 | نظرات ()