تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

تا تو رفتی همه گفتند

از دل برود هر آن که از دیده برفت

و به ناباوری و غصه ی من خندیدند

آه ای رفته سفر

که دگر باز نخواهی برگشت

کاش می آمدی و می دیدی

که در این عرصه ی دنیای بزرگ

من چقدر تنهایم.....

و بدانی که .....

از دل نرود هر آن که از دیده برفت!!!

 

      
یازدهم مرداد 89 | نظرات ()