تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

عاقبت باید گذشت از تب دلبستگی

 

عاقبت باید گذاشت عشق را بر خستگی

 

عاقبت باید نشست رو به دریای غروب

 

عاقبت باید شکست قصه وابستگی

 

 
سی ام آذر 89 | نظرات ()