تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

                    یکی به من بگه چرا کسی منو دوست نداره

                    کسی نمی خواد بیادو دست تو دستام بزاره

                       یکی به من بگه چرا باید که تنها بمونم

                    چرا باید بغض سکون همیشه رو لبام باشه

                        چیه گناه من چیه که اینه روزگار من

                   آخه چرا این سرنوشت باید بشه نصیب من

                  نه عیبو ایرادی دارم نه اخلاقی که بد باشه

                     یکی بگه چرا باید دلم پر از غصه باشه
دهم مرداد 89 | نظرات ()