تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

مهربانم ، ای خوب

 

یاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجا

 

بین آدمهایی که همه سرد و غریبند با تو

 

تک و تنها به تو می اندیشد

 

مهربانم ، ای خوب

 

یاد قلبت باشد یک نفر هست که چشمش

 

به رهت دوخته،بر در مانده

 

و شب و روز دعایش این است:

 

زیر این سقف بلند،هرکجایی هستی،به سلامت باشی

 

و دلت همواره محو شادی و تبسم باشد

 

 
سیزدهم بهمن 89 | نظرات ()