تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

مثل کویر به یک قطره باران نیز قانعم

مثل ساحل برای در آغوش گرفتن موجهای دریا بی قرارم

و مثل خزان چشم به راه آمدن بهارم

بیا تو همان قطره بارانم باش ، قطره ای پر از محبت و عشق

بیا و همان موج دریا باش ، من ساحلم ، بیا و در آغوشم باش

 
بیست و ششم خرداد 90 | نظرات ()