تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

فرشته را دیدم...

حسش کردم...

با تمام وجودم....

همیشه فکر میکردم فرشته ها فقط در آسمان پرواز میکنند

اما فهمیدم زمین هم گاهی جای فرشته هاست

کاش میتوانست برای همیشه کنارم بماند

 
بیستم تیر 90 | نظرات ()