تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

کفش هایت بوی رفتن می دهند

 

چه اصراری به اسارت

 

چه اصراری به صبوری

 

چه اصراری به دلم

 
بیست و یکم مرداد 90 | نظرات ()