تبلیغات
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

باز کن پنجره ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد

و بهار

روی هر شاخه کنار هر برگ

شمع روشن کرده است

 
بیست و یکم اسفند 90 | نظرات ()